Undersökningar

Ett flertal undersökningar genomförs på Hjärthälsan: EKG, ultraljud av hjärtat, arbetsprov, diagnostik av hjärtrubbningar m.m. Ett viktigt instrument för att söka orsak till att du inte mår väl är att noggrant gå igenom dina besvär.

Förmaksflimmer

Tag gärna kontakt med Hjärthälsan för att få information om förmaksflimmer och skräddarsy en behandling och framför allt för att se till att Du har tillräckligt skydd mot stroke.

 

 

 

 


Vid akuta besvär, kontakta SOS alarm på 112.

Samarbete med Regionen

Hjärthälsan samarbetar med ett flertal vårdgivare i landet och regionen inklusive olika kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi har möjlighet att remittera dig vidare ifall andra speciella åtgärder krävs för din behandling.

Landstingsjuristerna har tolkat lagen på ett sätt som hindrar privata specialister att ha tillgång till journalsystemet Cosmic, men du har rätt att begära journalkopior eller be din vårdgivare posta dessa till oss. Är du patient hos oss och söker akuten eller blir inlagd på sjukhuset, har du rätt att be utskrivande personal att posta deras journalanteckningar till oss för kännedom. Vid ev hinder kan du hänvisa till patientdatalagen 2015 (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/patientdatalagen), alternativt ta kontakt med patientnämnden via 1177.