Hjärthälsans infosida

Vanliga frågor

Är kolesterol farligt?

Kolesterol är ett nödvändigt ämne för kroppen, men för mycket av det onda kolesterolet skadar dina kärl och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och tidig död.

Vad är ett normalt kolesterolvärde?
Det beror på vilken risk du har att insjukna i hjärt- kärlsjukdom. Ett visst värde kan vara helt normalt om du är helt frisk men det kan vara för högt om du har haft en hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck, diabetes och/eller njursjukdom.

Hur ska jag sänka det onda kolesterolet?

Med en hälsosam kost, fysisk aktivitet och minskad stressnivå kan kolesterolet sänkas. I många fall och beroende på din risk behöver man komplettera med kolesterolsänkande läkemedel så kallade statiner.

Min doktor har alltid sagt att mitt kolesterol är bra, varför måste jag äta statiner nu?

Ditt värde var kanske bra när du var helt frisk, men när du nu fått någon hjärt- kärlsjukdom behöver du det extra skydd som statiner erbjuder (förutom sund kost och fysisk aktivitet)

Jag har läst bloggar, tidskrifter och tidningar som ifrågasätter statinbehandling, alla får biverkningar!

Tyvärr förekommer fel och/eller nyanserad information som inte alltid talar hela sanningen. Inte alla får biverkningar, du behöver inte reagera som din granne eller din syster. Statiner räddar liv men att skriva om det säljer inte tidningar.  Hälsan tiger still heter det.

Är förmaksflimmer farligt?

Förmaksflimmer är en vanlig rytmrubbning som kan drabba alltifrån unga och helt friska människor till äldre och multisjuka patienter. Förmaksflimmer kan bero på klaffel i hjärtat, rubbningar i ämnesomsättning, nedsatt pumpförmåga på hjärtat, etc. I många fall kan dock flimret drabba helt ”friska” hjärtan. Vid nyupptäckt förmaksflimmer är det bland annat viktigt att kontrollera din sköldkörtelfunktion samt göra ett ultraljud av hjärtat. Flimret kan leda till nedsatt pumpförmåga och hjärtförstoring om hjärtat går för fort alldeles för länge, men den största risken är dock proppbildning och stroke. Stroke på grund av förmaksflimmer har en ökad dödlighet och kan leda till stora men med tragiska följder för den drabbade.

De riskfaktorer som är förenade med högre risk för stroke vid förmaksflimmer är ålder > 65, hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes, tidigare TIA eller stroke, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell sjukdom samt kvinnligt kön. Det räcker för det mesta med en av dessa riskfaktorer för att man ska behöva blodförtunnande behandling för att minska risken för stroke, såtillvida inte risken för blödning är väldig stor. Acetylsalicylsyra (Trombyl) har dock inte visat sig ge tillräckligt skydd mot stroke vid förmaksflimmer, det som rekommenderas däremot är Waran och liknande läkemedel så kallade ”nya antikoagulantia”.  Hör gärna av dig för att gå igenom dina riskfaktorer och skräddarsy en lämplig behandling för dig.