Carlos Valladares

Överläkare


Specialist i kardiologi och internmedicin.
Tidigare överläkare och ansvarig för förmaksflimmermottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping. Medlem i bl.a. Svenska Kardiologföreningen, European Society of Cardiology och American College of Cardiology.