Priser

 Hjärthälsan har avtal med Region Östergötland vilket innebär:

Priset för besök  inom ramen för avtalet med regionen är 200 kr (frikort gäller). Uteblivet besök eller sent avbokat besök debiteras med hel patientavgift (200 kr) även om du har frikort. Avbokning måste ske senaste före kl 9.00 samma dag som besöket.

Om du är frisk och vill undersöka ditt hjärta

Det kan finnas många skäl till att du önskar kontrollera hjärtat och göra en hälsokontroll. Du behöver inte ha eller misstänka hjärtsjukdom för att göra en hälsokontroll hos oss. Du kanske vill börja träna hårdare efter några år av liten fysisk aktivitet, då är det alltid bra att vara på den säkra sidan innan man sätter igång. Ett annat skäl att göra en kontroll kan vara ärftlighet för en viss sjukdom, exempelvis höga värden av kolesterol i släkten. Du kan också boka ett privat besök utanför ordinarie arbetstid eller vid en viss tid som passar dig bäst.

Om du har någon hjärtåkomma och Transportstyrelsen eller annan myndighet kräver specialistintyg kan vi också hjälpa dig med detta.

Hälsokontroller, körkortsintyg och dylikt ingår inte i Regionsavtalet. På hälsokontroller beställda av tredje part och intyg tillkommer moms.  Priser enligt nedan.

Hälsokontroll/privat besök: 1600 kr (30 min)

Hälsokontroll inkl arbets-EKG: 3500 kr (1 timme)

Hälsokontroll inkl ultraljud av hjärtat: 4000 kr (1 timme)

Hälskontroll inkl ultraljud av hjärtat och arbets-EKG: 7500 kr (1½ timme)

Körkortsintyg, hälsointyg, och dyl: 2500 kr (moms ingår)