Carlos

Carlos Valladares är specialist i kardiologi och internmedicin. Han föddes i El Salvador men flyttade till Guatemala vid 20 års ålder för att läsa medicin på ett privat universitet som samarbetade med olika sjukhus i USA. I slutet av utbildningstiden blev Carlos familj tvungen att lämna El Salvador av säkerhetsskäl. Fadern hade väckt åtal mot en korrumperad politiker och efter ett andra mordförsök beslöt sig familjen för att lämna landet så fort som möjligt. Ödet tog dem till Sverige som erbjöd en fristad och blev det nya hemlandet. Föräldrar och tre syskon flyttade hit i slutet av 80-talet. Carlos hade bara ett par år kvar av läkarutbildningen och stannade i Guatemala för att avsluta sina självbekostade studier. Den 14 februari 1992 när flyget från El Salvador via Miami och Frankfurt landade en vinterkväll på Norrköpings flygplats fick Carlos förenas med familjen.

Förberedelser för att arbeta i Sverige

Väl i Sverige var målsättningen givetvis att så fort som möjligt lära sig språket och börja arbeta som läkare. Men det fanns en del regler, lagar och krav från bland annat Socialstyrelsen som behövde mötas eftersom han hade en ”utomnordisk utbildning”. Ett av kraven var att lära sig ”vanlig” svenska på Komvux, vilket Carlos snabbt gjorde, för att strax efter komplettera med en sex månaders kurs i medicinalsvenska som anordnades på Folkuniversitet. Efter avslutad kurs tentade gruppen för en språklärare från Stockholms universitet. Därpå fick Carlos klartecken för att åka till Karolinska och göra ett två dagars kunskapsprov med både teoretiska och praktiska moment. Efter att ha klarat provet fick han äntligen tillstånd att söka Allmän Tjänstgöring och gå vidare med ett annat krav, nämligen en 2 veckors mycket värdefull kurs i Lund om författningar, lagar och hur den svenska sjukvården fungerar.
Efter ytterligare en godkänd tentamen i kursen och avslutat Allmäntjänstgöringen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping fick han äntligen ta AT-tentan och få svensk läkarlegitimation 1997.

Yrkesbanan

Redan efter första veckan i Sverige sökte Carlos möjlighet att auskultera eller jobba var som helst inom vården och vände sig till olika klinikchefer och schemaläggare på Universitetssjukhuset, men det fanns av olika anledningar inget utrymme. En kuriös detalj är att den tidens schemaläggare på Kardiologen, cirka 10 år senare skulle bli Carlos chef och han själv hennes schemaläggare! Efter många brev, besök och kontakter började vissa dörrar öppnas och det finns tre distriktsläkare som Carlos kommer ihåg med stor tacksamhet: Per Alsén på Ryds VC, Danuta Lesniewska på Torkelbergsgatan VC och Christel Lund på Lambohovs VC. Han fick vara med, lyssna och prata med patienter få men mkt värdefulla veckor hos dem och det var Christel som gav honom hans första jobb på Lambohovs VC där han stortrivdes. Efter en 9 månaders vikariat fick han äntligen Allmäntjänstgöring i Norrköping dit han pendlade i sammanlagt 7 år. Därpå följde specialistutbildning inom internmedicin på Vrinnevisjukhuset som han avslutade med en frivillig examination som anordnades i Falun det året. 2002 kom han till Linköping där han skaffade sig ytterligare en specialistkompetens, alltså den i kardiologi. Den avslutades också men en frivillig examination i Huddinge. Med dubbla examina och ett antal års yrkeserfarenhet blev Carlos överläkare på kardiologen i Motala där han jobbade i 4 år med alla möjliga hjärtsjukdomar. Han tröttnade dock på att pendla och 2011 fortsatte han som överläkare på Kardiologiska Kliniken i Linköping där han blev ansvarig för förmaksflimmermottagningen, ett av de projekt han brunnit för mest!

Engagemang

De senaste åren har Carlos varit flitigt anlitad som föreläsare och deltagit i det nationella kvalitetsregistret för förmaksflimmer ”AURICULA” som har sitt säte i Uppsala. Han har också varit konsult och medicinsk rådgivare åt Cambio Healthcare Systems. Carlos har alltid varit noga med att hålla sina kunskaper uppdaterade på ett brett plan inom området kardiologi och brinner framför allt för att öka medvetenheten hos kollegor och patienter om hur viktigt det är att förebygga propp i huvudet hos förmaksflimmerpatienter med vissa riskfaktorer. Tillsammans med dr Rong Cheng från Cambio skapade Carlos ett journalverktyg (Clinical Decision Support) för att hitta patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke så att dessa kunde erbjudas behandling.  Vidare uppskattar Carlos kontinuitet och helhetssyn varför han också varit noga med att behålla sin kompetens inom hjärtdiagnostik med ultraljud av hjärtat, arbets-EKG utförande och bandspelar-EKG analys.

Den 1a mars 2013 öppnade Carlos Valladares Hjärthälsan i Linköping.