(Se fliken "GDPR" om hur vi hanterar dina uppgifter)

Fyll i kontaktformulären och ange även personnummer

Du kan också mejla direkt till kontakt@hhalsan.se

Alt kan du ringa 013-10 05 20

Telefontider: måndag till torsdag 08:00-08:30 samt 13:00-13:30

Vid akuta besvär, kontakta 1177 alternativt SOS alarm på 112.

 

Tel: 013-10 05 20
Kungsgatan 16, 582 18 LINKÖPING
E-post: kontakt@hhalsan.se