Behandling

Läkemedelsbehandlingar

Vi kan vid behov skriva recept på mediciner som syftar till att förebygga hjärtsjukdomar och behandla befintliga tillstånd som minskar dina besvär samt förebygger återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom. Detta har i vetenskapliga studier visat sig förlänga livet i många fall. Exempel är blodtryckssänkande, rytmstabiliserande, kolesterolsänkande, blodförtunnande, kärlkrampsförebyggande läkemedel etc. Vissa av dessa kräver årlig uppföljning av hjärtspecialist. Då är du alltid välkommen till Hjärthälsan.

Livsstilsråd

En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om hur man genom sin livsstil kan stärka hjärtat och hålla sig frisk. Våra vanligaste råd handlar om att motionera regelbundet, att lära sig att hantera stress, att sluta röka och att äta hälsosam kost.

Uppföljning

Behandlingar, kontroller efter hjärtoperationer och medicinförändringar – allt kan behöva kontinuerliga uppföljningar. Gör dem på Hjärthälsan så får du alltid träffa samma personal i en trevlig miljö. Vi utför alltifrån vanliga besök med EKG och eventuellt blodprov till mer specialiserade undersökningar som ultraljud av hjärtat, bandspelar-EKG etc. Du träffar en och samma hjärtspecialist och får besked om resultatet direkt.

Annan behandling

Då och då identifierar vi ett behov hos dig som kräver annan specialistkompetens. Vi hjälper dig gärna till rätt instans. Viktigast för oss är att du kommer till duktiga yrkespersoner som ger dig rätt stöd och verktyg för ett bra liv. Krävs det andra åtgärder som kranskärlsröntgen, pacemakeroperationer eller andra mer sofistikerade utredningar eller behandlingar så remitterar vi dig till Hjärtcentrum på Universitetssjukhuset i Linköping för vidarehandläggning. Din uppföljning därefter kan du gärna fortsätta ha hos oss om ditt tillstånd inte kräver speciella kontroller, exempelvis pacemakerbehandling.