Mottagningen

För tillgänglighet och kontinuitet

På Hjärthälsan i Linköping kombineras specialistkompetens med värme och personligt bemötande. Du träffar alltid samma doktor vilket skapar trygghet och trivsel. Det är alltså samma kardiolog som gör din första undersökning som även genomför vidareutredning och eventuella behandlingar.

Enkelt och okomplicerat

Ett besök inom Regionens avtal kostar 200 kronor och frikort gäller. Du kan få tid såtillvida att jag inte är fullbokad.

Är du helt frisk men ändå önskar kontrollera ditt hjärta var god se under rubriken ”Hälsokontroll”. 

Undersökningar

VILO-EKG

En undersökning där man klistrar elektroder på kroppen för att mäta hjärtats elektriska aktivitet i vila,  i syfte att upptäcka hjärtsjukdomar.

ARBETSPROV

Syftet är att ta reda på om det uppstår störningar i hjärtats rytm eller syrebrist i hjärtat under ansträngning. Under ett arbetsprov testar man bland annat hur hjärtat och lungorna fungerar när man anstränger sig. Du får cykla med påklistrade elektroder på huden som mäter hjärtats elektriska aktivitet och med blodtrycksmanschett för att mäta blodtrycket under ansträngning.

LÅNGTIDS-EKG REGISTRERING

Ibland kan en oregelbunden hjärtrytm vara tillfällig, då kan man behöva registrera EKG under en längre tid. Vi kan kontrollera hjärtrytmen i hemmet genom  tum-EKG, My Diagnostick  eller  24-timmars bandspelar-EKG. Med tum-EKG och My Diagnostick registrerar du som patient själv ditt EKG genom att placera båda tummarna på en liten bärbar enhet alternativt båda händerna runt en ”EKG-pinne”.  Med bandspelar-EKG kopplas fem elektroder på överkroppen. Dessa elektroder registrerar hjärtrytmen i en liten bärbar dosa, som du får bära i hemmet under ett dygn.

ULTRALJUD AV HJÄRTAT

Med hjälp av ultraljud på hjärtat (så kallad ekokardiografi) kan vi undersöka ditt hjärtas pumpförmåga, klaffunktion och mycket mer.

24-TIMMARS BLODTRYCKSMÄTNING

Vi har utrustning för att genomföra 24-timmars blodtrycksmätning i hemmet. Man får då komma till oss för att få en särskild blodtrycksmanschett samt mätare påkopplad på kroppen. Under ett dygn mäter apparaten blodtrycket med jämna intervall. Denna undersökning anses tillförlitligare jämfört med att mäta enstaka blodtryck på en mottagning/ vårdinrättning.

BLODPROVSKONTROLLER

Behövs det några prover, får du en remiss som du tar med dig till din vårdcentral för provtagning. Svaret skickas till Hjärthälsan.

Medicinering

Med vår specialistkompetens får vi skriva ut mediciner mot de sjukdomar som tillhör specialistområdet kardiologi. Det kan exempelvis handla om rytmstabiliserande mediciner.

Samarbete med Landstinget

Hjärthälsan samarbetar med ett flertal vårdgivare inom Landstinget och med olika kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi har möjlighet att remittera dig vidare ifall speciella åtgärder krävs för din behandling.

Länkar
www.formaksflimmer.com
www.socialstyrelsen.se
www.1177.se

 

"Man måste fascineras av hjärtat. Kroppens mest centrala organ som pumpar runt vårt livsnödvändiga blod minut för minut, år efter år, från livets början till dess slut. Därför har jag ägnat mitt liv åt hjärtat."

Carlos