Konsultation

Du är alltid välkommen att höra av dig till Hjärthälsan. Vid oro som du misstänker är hjärtrelaterad kan du boka en tid för konsultation. I de flesta fall kan Du få hjälp med dina besvär direkt på mottagningen. I de fall annan specialistkompetens behövs så kan du remitteras till rätt instans.

Sjukdomshistoriken är viktig

Faktum är att en noggrann titt på sjukdomshistoriken, tillsammans med din nuvarande medicinering ofta kan vara det effektivaste sättet att leda till rätt diagnos. På Hjärthälsan tar vi oss tid att göra detta, utan att du behöver upprepa din historia för många olika läkare.

Vanliga Symptom

Hjärtproblem kan yttra sig på flera olika sätt. Nedan ser du några av de vanligaste symptomen.

Känner du igen något av dem är du välkommen att kontakta Hjärthälsan, alternativt bör du ringa 1177 eller söka vård på annat håll.

Kom ihåg att inget av symtomen måste betyda att du har någon hjärtsjukdom. När du söker dig till oss med ett eller flera av nedanstående symptom går vi också igenom dina riskfaktorer, din sjukdomshistorik och gör en fysikalisk undersökning. Det är viktigt att vi får en så komplett bild av dig som möjligt. Efter ett sådant besök kan man behöva komplettera med andra undersökningar och boka en ny tid för att genomföra dessa, exempelvis ultraljudundersökning av hjärtat, arbets-EKG eller bandspelar-EKG.

Hjärtklappning

Extraslag eller hårda hjärtslag är obehagligt men ganska vanligt och normalt inte farligt. Episoder av hjärtrusningar kan dock tyda på en rytmstörning i hjärtat som behöver bedömas av hjärtspecialist. Känner du dessutom av något av de andra symtomen nedan bör du kontakta oss eller söka vård på annat sätt.

Bröstsmärtor

Bröstsmärtor behöver inte härröra från hjärtat, men det är klokt att kontakta vården för en undersökning, för att utesluta att så inte är fallet. Svåra smärtor eller en obehaglig känsla i bröstet som inte försvinner inom en kvart, kan vara tecken på hjärtinfarkt. Ring 112 eller kontakta akutmottagningen direkt. Detsamma om du har bröstsmärtor och samtidiga symptom som andfåddhet, illamående, kallsvettningar eller oregelbundna hjärtslag.

Andfåddhet

När det är tungt att andas påverkas ditt allmäntillstånd, därför är det alltid värt att ta symptomet på allvar och undersöka orsaken. Det betyder inte att det behöver vara farligt men det finns hjärtåkommor som kan orsaka andfåddhet. Om du har lindriga besvär, till exempel blir mer andfådd än tidigare när du anstränger dig, kan du ringa oss för rådgivning. Ring 112 om andfåddheten kommer plötsligt fast du inte anstränger sig alls.

Trötthet

Trötthet eller orkeslöshet i kombination med andra symptom som vi exemplifierar här, kan i vissa fall bero på sjukdom i hjärtat. Det kan vara värt att undersöka anledningen om du själv inte kommer på en uppenbar förklaring som exempelvis dålig kondition, övervikt eller sömnbrist.

Bensvullnad

Svullna ben är ett förekommande symptom vid hjärtfel men det kan också orsakas av andra tillstånd. Ta kontakt med vården om bensvullnad förekommer tillsammans med någon av ovanstående symtom. Bensvullnad och andfåddhet till exempel, kan bero på hjärtsvikt.

Yrsel

När yrsel har med hjärtat att göra är orsaken i regel rubbad blodcirkulation av olika anledningar – rytmrubbningar eller fel i klaffarna till exempel. Yrsel kan kännas på olika sätt, exempelvis som en snurrande känsla, att det svårt att hålla balansen eller som att man blir svimfärdig. När man reser sig upp snabbt och blir yr, beror det oftast på lågt blodtryck.

 

Länkar
www.formaksflimmer.com
www.socialstyrelsen.se
www.1177.se